Verzekeren in vertrouwen


Amazon Insurance waakt over de veiligheid van haar klanten en leeft hierbij uiteraard de wettelijke, deontologische en ethische regels na.

We hechten veel belang aan een eerlijke relatie met onze klanten. Het spreekt dan ook voor zich dat we u uitgebreid en transparant informeren over de wettelijke informatie van uw verzekeringen.

Kennismakingsbrochure


In deze brochure stellen we Amazon Insurance voor, zodat u een goed beeld krijgt van wie we zijn, waar we voor staan en welke producten en diensten we aanbieden.

Voorts leggen we uit welke maatregelen we nemen om uw (financiële) veiligheid te garanderen en hoe we de wettelijke verplichtingen nakomen.

Download het document

Segmentatiecriteria


Verzekeren is het inschatten van risico’s, de kans berekenen op schade en een correcte premie bepalen.

Daartoe hanteren we objectieve criteria, en dit zowel in onze acceptatie,  tarifering als bij het bepalen van de omvang van onze dekking.

Download het document

Belangenconflicten


Amazon Insurance eerbiedigt bij het aanbieden en afsluiten van verzekeringen de fundamentele gedragsregels. Dat wil zeggen dat we ons steeds op een loyale en professionele manier inzetten voor de belangen van onze klanten.

Door Baloise Insurance werd – in overeenstemming met de wettelijke bepalingen – een belangenconflictenbeleid uitgewerkt dat ook van toepassing is op de activiteiten van verbonden agent Amazon Insurance.

Dit beleid is erop gericht om ‘alles wat redelijk mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen of indien dit niet lukt, te beheren op een manier die de belangen van de klanten niet schaadt’.

Download het document

Klachtenmanagement


We doen elke dag ons best om onze klanten een optimale service te bieden. Bent u toch niet helemaal tevreden of hebt u een opmerking?

Dan kan u dit steeds melden op klacht@baloise.be of via 078/15 50 56. We zien elke klacht als een motivatie om onze service verder te verbeteren.

Wat te doen bij schade?


Hebt u een schadegeval? U kunt hiervoor terecht bij uw dealer of de bijstandservice van uw merk.

Zo zorgen we voor een vlotte afhandeling van uw schadedossier.

Privacybeleid


Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Baloise Belgium met zetel Posthofbrug 14 te 2600 Berchem. Als verwerkingsverantwoordelijken zijn wij verantwoordelijk, via Amazon Insurance , voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen. Via onderstaande link krijgt u toegang tot de Privacyverklaring.

Bekijk het privacybeleid

Disclaimer


De website www.amazon.be vormt de online aanwezigheid van Amazon Insurance nv. De website wordt intern beheerd en de inhoud ervan wordt in samenwerking met partners geproduceerd.

Personen die zich toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij instemmen met de bepalingen uit het Amazon Disclaimer document.

Bekijk de bepalingen